LLIBRES DE TEXT CURS 2018-2019

 

IMPORTANT PARTICIPANTS XARXA LLIBRES 18-19

L’ALUMNAT DE TERCER A SISÉ

PARTICIPANT EN EL BANC DE LLIBRES 

SOLAMENT HAURÀ DE COMPRAR

EL QUADERN D’ACTIVITATS D’ANGLÉS

LLIBRES DE TEXT 2018-2019—> LLIBRES DE TEXT 18-19

IMPORTANTE PARTICIPANTES BANCO DE LIBROS 18-19

EL ALUMNADO DE TERCERO A SEXTO

PARTICIPANTE EN EL BANCO DE LIBROS SOLAMENTE

TENDRÁ QUE COMPRAR EL

CUADERNO DE ACTIVIDADES DE INGLÉS

ACTIVITATS FI DE CURS

Benvolgudes famílies,

Dijous que ve 21 i divendres 22 de juny, es duran a terme diferents ACTIVITATS DE FI DE CURS en el centre:

 

 

 • DIJOUS 21 DE JUNY:
 • 9:30- 10:30- PARTIT DE FUTBOL “ALUMN@S DE SISÈ – PROFESOR@S”

 

 

 • 11:15  INFANTIL I PRIMÀRIA “FESTA DE L’AIGUA”.

 

 

 

  • Per a “la festa de l’aigua” l’alumnat necessitarà portar xancles, tovallola, banyador i crema solar.

 

 

  • Cada tutoria necessita la col·laboració de 3 mares/pares per aula per als jocs.

 

 

  • DIVENDRES 20 DE JUNY:

 

 • INFANTIL I PRIMÀRIAà “TALLERS EN EL PATI”


 “ART EN LA PARET”

“MASSA DE PA I ARENA MÀGICA”

“POMPES”

“MAQUILLATGE DE CARA”

“PINCES DE MINIONS”

“PAPIROFLEXIA I MANUALITATS”

“POLSERES”

 

BON ESTIU!!!!

**********************************************************************************************************************************************

Estimadas familias,

El próximo jueves 21 y viernes 22 de junio, se llevarán a cabo diferentes ACTIVIDADES DE FINAL DE CURSO en el centro:

 

 

 • JUEVES 21 DE JUNIO:

 

 

 • 9:30- 10:30- PARTIDO DE FUTBOL “ALUMN@S DE SEXTO – PROFESOR@S”

 

 

 • 11:15 – INFANTIL Y PRIMARIA “FIESTA DEL AGUA”.

 

 

 

  • Para “la fiesta del agua” el alumnado necesitará traer chanclas, toalla, bañador y crema solar.

 

 

  • Cada tutoría necesita la colaboración de 3 madres/padres por aula para los juegos.

 

 

 

  • VIERNES 20 DE JUNIO:

 

 

 • INFANTIL Y PRIMARIAà “TALLERES EN EL PATIO”


 “ARTE EN LA PARED”

“MASA DE PAN Y ARENA MÁGICA”

“POMPAS”

“MAQUILLAJE DE CARA”

“PINZAS DE MINIONS”

“PAPIROFLEXIA Y MANUALIDADES”

“PULSERAS”

 

¡¡¡FELIZ VERANO!!!

HORARI JUNY

HORARI DE JUNY

 

Benvolgudes famílies,

a partir de el  divendres 1 de juny l’horari  serà  de 9:00 a 13:00.

Els alumnes i les alumnes que es queden al menjador seran arreplegats de 14:30 a 15:00.

Gràcies     

 

 

HORARIO DE JUNIO

 

Estimadas familias,

a partir del viernes 1 de junio el horario será de  9:00 a 13:00.

Los alumnos y alumnas que se queden al comedor serán recogidos

de 14:30 a 15:00.

Gracias.                                                                    

 

 

DOCUMENTACIÓN MATRÍCULAS / DOCUMENTACIÓ MATRÍCULES

El plazo para presentar las solicitudes de matrícula y la documentación correspondiente YA ESTÁ ABIERTO hasta el 24 de mayo.

A continuación, adjuntamos la documentación que es necesario aportar en cada caso.


_______________________________________________________________________

El termini per a presentar les sol·licituds de matrícula i la documentació corresponent JA ESTÀ OBERT fins el 24 de maig.

A continuació, adjuntem la documentació que cal aportar en cadascún dels casos.

 

MATRICULACIÓN CURSO 2018/19 —— MATRICULACIÓ CURS 2018/19

El período para entregar las solicitudes y la documentación correspondiente será del 17 al 24 de mayo.

El HORARIO de secretaría para entregar las solicitudes será el siguiente:

Os recordamos que la solicitud podrá rellenarse de forma MANUAL, recogiéndola en la Conserjería del centro o también puede realizarse de forma TELEMÁTICA, a través del siguiente enlace: http://www.ceice.gva.es/es/web/admision-alumnado/asistente-de-admision-telematica

En ambos casos, la solicitud deberá entregarse en papel en la SECRETARÍA del centro en el horario y fechas arriba indicadas.

_________________________________________________________________________________________________________________________

El període per a lliurar les sol·licituds i la documentació corresponent serà del 17 al 24 de maig.

L’HORARI de secretaria per a lliurar les sol·licituds serà el següent:

Vos recordem que la sol·licitud podrà emplenar-se de forma MANUAL, arreplegant-la en la Consergeria del centre o també pot realitzar-se de forma TELEMÀTICA, a través del següent enllaç: http://www.ceice.gva.es/es/web/admision-alumnado/asistente-de-admision-telematica

En tots dos casos, la sol·licitud haurà de lliurar-se en paper en la SECRETARIA del centre en l’horari i dates a dalt indicades.

REUNIÓ PORTES OBERTES

AVUI DIVENDRES 11 DE MAIG DE 2018

 

A LES 15:30 HORES

 

ES REALITZARÀ A

 

L’AULA MAGNA DEL CENTRE

 

LA REUNIÓ  AMB TOTES LES FAMÍLIES

 

QUE VULGUEN MATRICULAR

 

ALS SEUS FILLS O FILLES

 

AL PROPER CURS 2018-2019

 

 

AL NOSTRE CENTRE.

 

*************************

 

HOY VIERNES 11 DE MAYO DE 2018

A LAS 15:30 HORAS

SE REALITZARÁ EN EL AULA MAGNA

DEL CENTRO

LA REUNIÓN  CON TODAS LAS FAMILIAS

QUE QUIERAN MATRICULAR

A SUS HIJOS O HIJAS

EL PRÓXIMO CURSO  2018-2019

EN NUESTRO CENTRO.

DIA DEL LLIBRE

Dia del llibre*Candalix* 23 d’abril

  Benvolgudes famílies,

Els informem que amb motiu de la celebració del DIA DEL LLIBRE el dilluns 23 d’ABRIL l’alumnat assistirà en el col·legi a una obra de Teatre en valencià que tractarà diferents obres de JULIO VERNE amb el títol “El dia en que Maguili Pompis es va trobar amb Julio Verne”. Tractarà obres com: “De la Terra a la Lluna”; “20.000 llegües de viatge submarí”; “Cinc setmanes amb globus”; “La volta al món en 80 dies”.

            A més, aquest curs és molt especial ja que gràcies a la gran aportació de l’AMPA s’ha pogut posar en marxa la nostra NOVA BIBLIOTECA situada en la primera planta del col·legi. Per açò, famílies de l’AMPA us esperaran a totes les famílies del centre per a VISITAR-LA en el següent horari:

DILLUNS 23 d’abril (DIA DEL LLIBRE) de 15:30 a 17:00 hores.

DIVENDRES 27 d’abril de 15:30 a 17:00 hores.

US ESPEREM EN LA NOSTRA NOVA BIBLIOTECA!

La comissió del dia del llibre

 

****

 

Día del libro*Candalix* 23 de abril

          Estimadas familias,

Les informamos que con motivo de la celebración del DIA DEL LIBRO el lunes 23 de ABRIL el alumnado asistirá en el colegio a una obra de Teatro en valenciano que tratará diferentes obras de JULIO VERNE con el título “El dia en que Maguili Pompis es va trobar amb Julio Verne”. Tratará obras como: “De la Tierra a la Luna”; “20.000 leguas de viaje submarino”; “Cinco semanas en globo”; “La vuelta al mundo en 80 días”.

            Además, este curso es muy especial ya que gracias a la gran aportación del AMPA se ha podido poner en marcha nuestra NUEVA BIBLIOTECA situada en la primera planta del colegio. Por ello, familias del AMPA os esperarán a todas las familias del centro para VISITARLA en el siguiente horario:

LUNES 23 de abril (DÍA DEL LIBRO) de 15:30 a 17:00 horas.

VIERNES 27 de abril de 15:30 a 17:00 horas.

¡OS ESPERAMOS EN NUESTRA NUEVA BIBLIOTECA!

La comisión del día del libro