LLISTAT PROVISIONAL AJUDES DE MENJADOR

 

AJUDES DE MENJADOR

US INFORMEN QUE JA PODEU PASSAR A CONSULTAR  EL LLISTAT PROVISIONAL DE LA PUNTUACIÓ OBTINGUDA EN LES AJUDES ASSISTENCIALS DE MENJADOR PER AL CURS        2018-2019.

ESTARÀN EN EL TAULÓ D’ANUNCIS DE CONSERGERIA.

EL PERIODE DE RECLAMACIONS SERÀ  FINS AL 15 DE SETEMBRE DE 2018.

******************

AYUDAS DE COMEDOR

OS INFORMAMOS QUE YA PODEIS PASAR A CONSULTAR  EL LISTADO PROVISIONAL DE LA PUNTUACIÓN OBTENIDA EN LAS AYUDAS ASISTENCIALES DE COMEDOR PARA EL CURSO        2018-2019.

ESTARÁN EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS DE CONSERJERÍA.

EL PERIODO DE RECLAMACIONES SERÁ  HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

INCORPORACIÓ 3 ANYS CURS 2018-2019

INCORPORACIÓ 3 ANYS CURS 2018-2019

JA PODEU PASSAR PEL COL·LEGI PER CONSULTAR EL QUADRE D’INCORPORACIÓ PROGRESSIVA DEL NOU ALUMNAT DE TRES ANYS.

 

INCORPORACIÓN 3 AÑOS CURSO 2018-2019

YA PODÉIS PASAR POR EL COLEGIO PARA CONSULTAR EL CUADRO DE INCORPORACIÓN PROGRESIVA DEL NUEVO ALUMNADO DE TRES AÑOS.

XEC LLIBRES/ CHEQUE LIBROS 2018-2019

XEC LLIBRES/ CHEQUE LIBROS 2018-2019

Ja estan disponibles els XEC LLIBRES  per als cursos de PRIMER I SEGON DE PRIMÀRIA.

Podeu passar a recollir-los DES DEL DIMECRES 18 DE JULIO FINS Al DIMECRES 25 DE JULIO (tots dos inclusivament).

L’horari de recollida serà de 9:00 a 11:00 en CONSERGERIA.

Podrà recollir-los la/el  MARE/PARE/TUTOR/TUTORA de l’ALUMNE/ALUMNA o qualsevol familiar PRESENTANT LA CORRESPONENT AUTORITZACIÓ.

TAMBÉ ES PODRAN ARREPLEGAR A PARTIR DEL 3 DE SETEMBRE!

***

 

Ya están disponibles los CHEQUE LIBROS  para los cursos de PRIMERO Y SEGUNDO DE PRIMARIA.

Podéis pasar a recogerlos DESDE EL MIÉRCOLES 18 DE JULIO HASTA EL MIÉRCOLES 25 DE JULIO (ambos inclusive).

El horario de recogida será de 9:00 a 11:00 en CONSERJERÍA.

Podrá recogerlos la/el  MADRE/PADRE/TUTOR/TUTORA del ALUMNO/ALUMNA o cualquier familiar PRESENTANDO LA CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN.

¡TAMBIÉN SE PODRÁN RECOGER A PARTIR DEL 3 DE SEPTIEMBRE!

LLIBRES DE TEXT CURS 2018-2019

 

IMPORTANT PARTICIPANTS XARXA LLIBRES 18-19

L’ALUMNAT DE TERCER A SISÉ

PARTICIPANT EN EL BANC DE LLIBRES 

SOLAMENT HAURÀ DE COMPRAR

EL QUADERN D’ACTIVITATS D’ANGLÉS

LLIBRES DE TEXT 2018-2019—> LLIBRES DE TEXT 18-19

IMPORTANTE PARTICIPANTES BANCO DE LIBROS 18-19

EL ALUMNADO DE TERCERO A SEXTO

PARTICIPANTE EN EL BANCO DE LIBROS SOLAMENTE

TENDRÁ QUE COMPRAR EL

CUADERNO DE ACTIVIDADES DE INGLÉS

ACTIVITATS FI DE CURS

Benvolgudes famílies,

Dijous que ve 21 i divendres 22 de juny, es duran a terme diferents ACTIVITATS DE FI DE CURS en el centre:

 

 

 • DIJOUS 21 DE JUNY:
 • 9:30- 10:30- PARTIT DE FUTBOL “ALUMN@S DE SISÈ – PROFESOR@S”

 

 

 • 11:15  INFANTIL I PRIMÀRIA “FESTA DE L’AIGUA”.

 

 

 

  • Per a “la festa de l’aigua” l’alumnat necessitarà portar xancles, tovallola, banyador i crema solar.

 

 

  • Cada tutoria necessita la col·laboració de 3 mares/pares per aula per als jocs.

 

 

  • DIVENDRES 20 DE JUNY:

 

 • INFANTIL I PRIMÀRIAà “TALLERS EN EL PATI”


 “ART EN LA PARET”

“MASSA DE PA I ARENA MÀGICA”

“POMPES”

“MAQUILLATGE DE CARA”

“PINCES DE MINIONS”

“PAPIROFLEXIA I MANUALITATS”

“POLSERES”

 

BON ESTIU!!!!

**********************************************************************************************************************************************

Estimadas familias,

El próximo jueves 21 y viernes 22 de junio, se llevarán a cabo diferentes ACTIVIDADES DE FINAL DE CURSO en el centro:

 

 

 • JUEVES 21 DE JUNIO:

 

 

 • 9:30- 10:30- PARTIDO DE FUTBOL “ALUMN@S DE SEXTO – PROFESOR@S”

 

 

 • 11:15 – INFANTIL Y PRIMARIA “FIESTA DEL AGUA”.

 

 

 

  • Para “la fiesta del agua” el alumnado necesitará traer chanclas, toalla, bañador y crema solar.

 

 

  • Cada tutoría necesita la colaboración de 3 madres/padres por aula para los juegos.

 

 

 

  • VIERNES 20 DE JUNIO:

 

 

 • INFANTIL Y PRIMARIAà “TALLERES EN EL PATIO”


 “ARTE EN LA PARED”

“MASA DE PAN Y ARENA MÁGICA”

“POMPAS”

“MAQUILLAJE DE CARA”

“PINZAS DE MINIONS”

“PAPIROFLEXIA Y MANUALIDADES”

“PULSERAS”

 

¡¡¡FELIZ VERANO!!!

HORARI JUNY

HORARI DE JUNY

 

Benvolgudes famílies,

a partir de el  divendres 1 de juny l’horari  serà  de 9:00 a 13:00.

Els alumnes i les alumnes que es queden al menjador seran arreplegats de 14:30 a 15:00.

Gràcies     

 

 

HORARIO DE JUNIO

 

Estimadas familias,

a partir del viernes 1 de junio el horario será de  9:00 a 13:00.

Los alumnos y alumnas que se queden al comedor serán recogidos

de 14:30 a 15:00.

Gracias.                                                                    

 

 

DOCUMENTACIÓN MATRÍCULAS / DOCUMENTACIÓ MATRÍCULES

El plazo para presentar las solicitudes de matrícula y la documentación correspondiente YA ESTÁ ABIERTO hasta el 24 de mayo.

A continuación, adjuntamos la documentación que es necesario aportar en cada caso.


_______________________________________________________________________

El termini per a presentar les sol·licituds de matrícula i la documentació corresponent JA ESTÀ OBERT fins el 24 de maig.

A continuació, adjuntem la documentació que cal aportar en cadascún dels casos.

 

MATRICULACIÓN CURSO 2018/19 —— MATRICULACIÓ CURS 2018/19

El período para entregar las solicitudes y la documentación correspondiente será del 17 al 24 de mayo.

El HORARIO de secretaría para entregar las solicitudes será el siguiente:

Os recordamos que la solicitud podrá rellenarse de forma MANUAL, recogiéndola en la Conserjería del centro o también puede realizarse de forma TELEMÁTICA, a través del siguiente enlace: http://www.ceice.gva.es/es/web/admision-alumnado/asistente-de-admision-telematica

En ambos casos, la solicitud deberá entregarse en papel en la SECRETARÍA del centro en el horario y fechas arriba indicadas.

_________________________________________________________________________________________________________________________

El període per a lliurar les sol·licituds i la documentació corresponent serà del 17 al 24 de maig.

L’HORARI de secretaria per a lliurar les sol·licituds serà el següent:

Vos recordem que la sol·licitud podrà emplenar-se de forma MANUAL, arreplegant-la en la Consergeria del centre o també pot realitzar-se de forma TELEMÀTICA, a través del següent enllaç: http://www.ceice.gva.es/es/web/admision-alumnado/asistente-de-admision-telematica

En tots dos casos, la sol·licitud haurà de lliurar-se en paper en la SECRETARIA del centre en l’horari i dates a dalt indicades.