LLISTAT PROVISIONAL AJUDES DE MENJADOR

 

AJUDES DE MENJADOR

US INFORMEN QUE JA PODEU PASSAR A CONSULTAR  EL LLISTAT PROVISIONAL DE LA PUNTUACIÓ OBTINGUDA EN LES AJUDES ASSISTENCIALS DE MENJADOR PER AL CURS        2018-2019.

ESTARÀN EN EL TAULÓ D’ANUNCIS DE CONSERGERIA.

EL PERIODE DE RECLAMACIONS SERÀ  FINS AL 15 DE SETEMBRE DE 2018.

******************

AYUDAS DE COMEDOR

OS INFORMAMOS QUE YA PODEIS PASAR A CONSULTAR  EL LISTADO PROVISIONAL DE LA PUNTUACIÓN OBTENIDA EN LAS AYUDAS ASISTENCIALES DE COMEDOR PARA EL CURSO        2018-2019.

ESTARÁN EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS DE CONSERJERÍA.

EL PERIODO DE RECLAMACIONES SERÁ  HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018.