INCORPORACIÓ 3 ANYS CURS 2018-2019

INCORPORACIÓ 3 ANYS CURS 2018-2019

JA PODEU PASSAR PEL COL·LEGI PER CONSULTAR EL QUADRE D’INCORPORACIÓ PROGRESSIVA DEL NOU ALUMNAT DE TRES ANYS.

 

INCORPORACIÓN 3 AÑOS CURSO 2018-2019

YA PODÉIS PASAR POR EL COLEGIO PARA CONSULTAR EL CUADRO DE INCORPORACIÓN PROGRESIVA DEL NUEVO ALUMNADO DE TRES AÑOS.